Kvalitetssäkring är ett centralt tema för att Klassiskt Klarspråk ska bli ett levande språk och för att underlätta integrering av ett nytt sätt att tänka och tala, såväl för den enskilde individen som för  grupper. Väljer ni att samarbeta med oss väljer ni kvalitet!

För att säkerställa att vi är rustade att erbjuda utbildningar
, träna andra och ge pedagogiskt stöd och vägledning i Kommunikativt Ledarskap för ömsesidig förståelse har Adito AB en kontinuerlig kontakt och handledning med oss som genom fortsatta Grundutbildningar samtidigt utbildats och studerat för att bli certifierade Handledare och Lärare.

Vid dessa möten som sker
antingen via telefon, zoom eller fysiskt delar vi erfarenheter och insikter som fördjupar vår gemensamma förståelse av Klassiskt Klarspråk och säkerställer att vårt arbete vilar på en gemensam grund, som ger oss möjlighet att stödja varandra, samarbeta, gemensamt sprida vetskap om  föreläsningar, seminarier och utbildningar och i samråd med Maylie och Sebastian ut-veckla Klassiskt Klarspråks-pedagogiken 

Önskar du mer information, kontakta Maylie Andersson 070-7481511 eller Sebastian Amseldus 070-311 29 13 e:post info@adito.seJag tror att den största gåvan
 jag kan tänka mig att få av någon människa, är att bli sedd av henne,  förstådd och vidrörd av henne.

Den största gåvan jag kan ge, är att se, höra, förstå och att vidröra en annan människa.

När så har skett – vet jag – att vi har skapat kontakt
         Virginia Satir