Varför Klassiskt Klarspråk

Studerar du ordet kommunikation och dess ursprung så finner du att det härstammar ifrån det latinska språket och enligt The Oxford Latin Dictionary så kan ordets innebörd härledas till uttrycket ”att dela”. Men vad är det då vi delar när vi kommunicerar? Jo vi delar tankar, känslor, behov och önskemål men ofta gör vid det med ett språk, det konventionella klarspråket, som ej bidrar till att vi når varandra utan i värsta fall kommer allt längre ifrån varandra.

Vi människor har ofta svårt för att se vår egen delaktighet, ögat kan inte se sig själv, det behöver en spegel. Andra människor skulle kunna vara både klara och effektiva speglar i att hjälpa oss se och upptäcka nya dimensioner och en  sann bild av oss själva och andra. När vi börjar tänka, känna och tala Klassiskt Klarspråk ökar våra möjligheter att se en sannare bild både av oss själva och andra i spegeln!

Genom utbildning och träning i Klassiskt Klarspråk lär vi oss ett språk befriat från skuld och skam som istället främjar positiva effekter såsom gemenskap, förståelse och samarbetsvilja.